Respiračná fyzioterapia

máte prejavy dychovej nedostatočnosti alebo dychovej tiesne?

máte prejavy dýchavice (dušnosti) v pokoji alebo pri zvýšenej záťaži?

máte prejavy obťažujúceho, nekontrolovaného kašľa?

máte stavy úzkosti, cítite sa vyčerpaní a unavení?

mate problémy naplno vykonávať bežne denne aktivity?

necítite sa “vo svojej koži“ ?

Nemáte u nás účet?

V situácii zníženej dostupnosti respiračnej terapie, sme pre Vás pripravili program, s pomocou ktorého
dokážete zvládnuť základné prejavy vo včasnej fáze ochorenia a pretrvávajúce ťažkosti po vyliečení.

Čo by ste mali vedieť?

  • u väčšiny pacientov nie je špecializovaná dychová terapia nutná. Ich stav sa spontánne zlepší odpočinkom, symptomatickou liečbou a postupným zvyšovaním aktivity
  • približne 10-30 % osôb môže mať pretrvávajúce alebo dlhodobé zdravotné alebo funkčné problémy po prekonaní COVID-19 rôzneho charakteru a intenzity
  • niektorí pacienti pri pretrvávaní respiračných, srdcových alebo neurologických problémoch potrebujú ďalšie klinické vyšetrenia.
Preview autora programu

Autori programu sú fyzioterapeuti a lekári, ktorí sa špecializovane venujú pacientom s pľúcnymi ochoreniami.

Význam programu:
  • zníženie prejavov dychovej nedostatočnosti a tiesne v akútnej fáze infekcie
  • obnovenie dychového vzoru, zlepšenie dychovej funkcie a výkonnosti po vyliečení z infekcie